Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Zakaj pisati blog?

sreda, 9 aprila, 2014

Do sedaj nisem prav pogosto prebiral blogov, zgolj občasno in še to le takrat, če sem bil opozorjen nanje , kaj šele, da bi jih pisal. Tudi sicer nisem prisoten na spletnih družbenih omrežjih. Do teh imam zadržek kot preveč »tehnološki« način komunikacije, ki ob vseh prednostih zamenjuje osebni stik tudi tam, kjer je ta enostavno mogoč. Mlajši kolegi, prijatelji in znanci pa so mi povsem hladnokrvno pojasnili, da blogarstvo ni zgolj za spletne »frike«, ter da lahko s tem načinom komuniciranja s svojimi stališči dosežem mnogo več zainteresirane javnosti, kot bi jo sicer. Ta argument je bil odločilen.  V zadnjem letu sem  večkrat javno pojasnil  potek izčrpavanja podjetij z metodo »tajkunstva«. Presenečen sem bil nad nepričakovanim odzivom javnosti, ki je bil, z izjemo tistih seveda, ki so bili deležni moje kritike, v celoti odobravajoč.  Ugotovil sem, da obstajajo različne razlage pojmov in razumevanja procesov, ki danes učinkujejo in določajo okoliščine našega bivanja. Še pomembneje  je razumeti vpliv na bodočo družbeno konstrukcijo stvarnosti, s katero se bodo morali spopadati naši potomci. Ravno zaradi odgovornosti do prihodnjih generacij je nujno obširneje in natančneje pojasniti  ravnanje posameznikov ter  družbenih skupin in institucij danes.  In ne samo to, pojasnjevati je potrebno tudi vzroke za ta ravnanja, katere okoliščine in kateri nosilci  politične in gospodarske moči  so  omogočili predvidene pogubne posledice za slovensko družbo v celoti.  Nikakor ne menim, da sem v posesti vse resnice in objektivnosti. Imel pa sem možnost neposrednega vpogleda v slovenska zakulisja zadnjih trideset let. Lahko bi pojasnjeval preko medijev, z novinarji  do sedaj nisem imel slabih izkušenj, vse kar sem povedal so povzeli natančno, brez izmaličenja.  Vendar je prostor ali čas, ki mi ga lahko naklonijo  omejen, torej ni mogoče razložiti in pojasniti vsega tako, da bi  bili vzroki in posledice  v celoti razkriti, pa tudi odvisnost od političnih navodil za objavo ali neobjavo je vse večja. Tako vedno ostane del nepojasnjen, to pa daje prostor za različne špekulacije, tudi napačne, kar ni tako hudo, kot če gre za zlonamerne. Blog pa omogoča natančnejše opredelitve in pojasnjevanje pojmov ter omogoča objavo zapisnikov, izjav, korespondence in drugih dokumentov, ki pomagajo pri razlagi procesov, ki so pripeljali slovensko državo in družbo do roba eksistence. Omogoča takojšen odziv na dogodke in seznanitev javnosti s temi dogodki, ter  natančnejšo  razlago preteklih dogajanj in anticipacijo bodočih.  Bodi dovolj za uvod, iz blogovskega skeptika sem torej postal njegov propagandist! V naslednjem prispevku se bom dotaknil prvih opozoril na morebitne negativne posledice »tajkunizacije«, ki segajo v leto 2009!

Lep pozdrav vsem, ki ste mi naklonili svoj čas!